Side / Sikringsskap

Sikringsskap


Sikringsskapet er selve kjernen i det elektriske anlegget du har i huset. All strømmen du bruker i huset går igjennom sikringsskapet og skal forhindre brann, elektrisk sjokk og skade på elektrisk utstyr. I sikringsskapet er det store belastninger og oppstår det feil er det risiko for varmgang.

 

Ser sikringsskapet ditt slik ut? Nå har Brunbjørn kampanjepris på rehab!

Ta kontakt idagVi i Brunbjørn anbefaler å oppgradere sikringsskapet til automatsikringer og jordfeilbryter med fordeling av belastningen over flere kurser. Dette vil øke sikkerheten i hjemmet ditt og du kan lettere følge med om feil oppstår. Omtrent halvparten av alle branner i Norge oppstår som følge av feil på det elektriske anlegget eller elektriske apparater.

Du bør regelmessig ta en sjekk i sikringsskapet ditt og sjekke følgende:

  • Sjekk at sikringsskapet er helt tett. Jo mindre luft, jo større er sjansen for at flammene ikke sprer seg om det oppstår brann i sikringsskapet.
  • Sjekk jordfeilbryteren to ganger i året. Det gjør du enkelt ved å trykke på en liten knapp, som skal utløse sikringen. Den vipper du bare tilbake når du har testet.
  • Ved gammelt sikringsskap med skrusikringer, sjekk at de ikke er varme, og sørg for å skru dem godt igjen.
  • Sjekk at du faktisk har overspenningsvern (de fleste eldre anlegg har ingen beskyttelse mot overspenninger som forårskaes av f.eks. lynnedslag), og ikke bare overbelastningsvern (som løser ut momentant ved store og raske overbelastninger og kortslutninger og beskytter anlegget for overbelastningg). Overbelastningsvern dimensjoneres slik at den tåler den belastningen som normalt omsettes i anlegget. 
  • Hvis du kjenner at det lukter svidd, anbefales det å trekke ut støpselet, spesielt hvis det er et plastprodukt.
  • Oppstår det brann, slå av/ta ut sikringen eller støpselet.
  • Er du usikker på noe med det elektriske anlegget, ta kontakt med oss, så kan vi måle og kontrollere at alt er som det skal.


Tenker du på å oppgradere ditt nåværende sikringsskap eller bytte ut til et nytt sikringsskap med automatsikringer, ta kontakt med oss i dag

Ønsker du å lese mer om elsikkerhet eller finne ut om du bor elsikkert, kan du lese om elsikkerhet på:  

Brunbjørn AS

Org. nr: 911 780 917
Korgvegen 33
2619 Lillehammer

Telefon: 984 31 100
Epost: post@brunbjorn.no

Følg oss påFacebookFølg oss på 

Powered by Dynasite 1.3