Side / Tørre å feile, tørre å lykkes

Tørre å feile, tørre å lykkes

I Lillehammer og Gudbrandsdalen er det muligheter for å gjøre suksess.

Næringslivets dag

I regi av Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark ble Næringslivets Dag arrangert på Rudi Gard torsdag 12. mai. Det var over 140 deltakere og temaet for dagen var «Tørre å feile, tørre å lykkes».

Flere bedrifter fra regionen var representert og blant dem var Amund Holberg fra Brunbjørn AS. Amund fortalte om det å ha en drøm om å etablere et firma og det å tørre å satse og tørre feile for å klare å komme dit.

«Dette er en bransje som er kjent som cowboybransjen. Vi var ute etter kvalitet og ærlighet og det er noe flere var ute etter», sier han og trakk fram det som en avgjørende faktor for å lykkes. 

Brunbjørn er en bedrift som i dag har 32 ansatte og har økt omsetningen fra 5,9 millioner til 52 millioner kroner på to år.

Gudbrandsdøler
Å kunne tilby fagfolk fra Gudbrandsdalen er et sikkert kvalitetsstempel mener Amund Holberg.

«At vi har tilhold i Innlandet og har fagfolk fra Gudbrandsdalen er ett av våre sikreste kort. Gudbrandsdøler er kjent som trauste, solide folk. At de gjør jobben og at det er høy kvalitet på jobben som utføres», sier Holberg.

«God etikk er også avgjørende. Det er det eneste som varer i det lange løp. Det svarte markedet er stort og skremmende. Det er mange krav om bytte av tjenester. Men det er kun god etikk som gjelder», sa Holberg til representantene for dalens næringsliv. 

Innovasjon Norge, Fjellflyt AS, Dale Gudbrands Gard, DnB og Sparebank 1 Gudbrandsdal var også representert på Næringslivets Dag.

Les mer om Næringslivets Dag i GD.

Brunbjørn AS

Org. nr: 911 780 917
Korgvegen 33
2619 Lillehammer

Telefon: 984 31 100
Epost: post@brunbjorn.no

Følg oss påFacebookFølg oss på 

Powered by Dynasite 1.3