El-kontroll og termografi

Vi er selskaps- og personsertifisert av Nemko til å utføre el-kontroll og termografering i bolig og næring (i henhold til NEK 405-1 og NED 405-3 med tillegg B).El-kontroll bolig

Elektriske anlegg bør av hensyn til sikkerhet kontrolleres regelmessig. Privatpersoner anbefales å la fagfolk utføre en el-kontroll minimum hvert femte år, og særlig om du har bygd på huset eller gjort større bruksendringer i ett eller flere rom. Gjør du dette, tilbyr også flere forsikringsselskaper rabatt på boligforsikringen din.

El-kontroll landbruk med termografering

Regelverket for dyrehelse og dyrevelferd stiller krav til slik kontroll hvert tredje år. Det er også den anbefalte kontrollen for større landbruksbygg uten husdyr. Dette er en mer omfattende kontroll, hvor vi bruker kamere som registrerer varmestråling for å avdekke unormalt høye temperaturer i det elektriske anlegget. Varmgang kan gjerne utvikle seg over tid, og ved å termografere anlegget kan man oppdage brannfare på et tidlig tidspunkt. Da kan feilen rettes opp før det fører til strømbrudd, eller i verste fall brann.


Etter utført kontroll får du en tilsynsrapport, og liste over eventuelle anbefalte tiltak.  

Denne kontrollen gir gode rabatter på brannforsikringen hos flere forsikringsselskaper.

El-kontroll landbruk uten termografering

Dette er en enklere kontroll for boliger og mindre landbruksbygg, og anbefales dersom du har gjort bruksendringer eller ombygginger av bygningen. I de tilfeller der lovverket ikke krever el-kontroll med termografering, anbefales kontrollen minimum hvert tredje år.


Termografikameraet avdekker temperaturer og varmgang.

Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor og motta et uforpliktende pristilbud. 

 
 
 
 
 
 

Brunbjørn AS

Org.nr.: 911 78 0917

Korgvegen 33, 2619 Lillehammer