Sikringsskap

Sikringsskapet er selve kjernen i det elektriske anlegget ditt. All strømmen du bruker går gjennom sikringsskapet, og skal forhindre brann, elektrisk sjokk, og skade på elektrisk utstyr. I sikringsskapet er det store belastninger, og oppstår det feil, er det risiko for varmgang. Omtrent halvparten av alle branner i Norge oppstår som følge av feil på det elektriske anlegget eller elektriske apparater.


Automatsikringer

Om du ikke har automatsikringer i dag, anbefaler vi å oppgradere til dette, med jordfeilautomater og overspenningsvern. Skrusikringer som vi finner i gamle sikringsskap, beskytter ikke like godt mot overbelastning av strøm, og utgjør dermed en større brannfare enn automatsikringer. I nye sikringsskap har hver sikring jordfeilbryter som kobler ut strømmen når det oppstår jordfeil. Dette vil øke sikkerheten i hjemmet ditt, og du kan lettere følge med om en feil oppstår. 


Sikringer som går

Hvis automatsikringene dine går, kan du aktivere sikringen igjen ved å dytte den opp igjen. Det er alltid en grunn til at sikringer går, så husk at du må lokalisere grunnen for å unngå flere overbelastninger. Er du usikker på hvorfor, bør du få en elektriker til å utføre el-kontroll. Har du et gammelt sikringsskap må skrusikringen som gikk byttes ut, og vi anbefaler at du vurderer å bytte til automatsikringer.Sjekk for øvrig våre El-tips om hva du bør kontrollere i sikringsskapet ditt.Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor og motta et uforpliktende pristilbud. 

 
 
 
 
 

Brunbjørn AS

Org.nr.: 911 78 0917

Korgvegen 33, 2619 Lillehammer