Personvernpolicy

Vi er avhengige av tillit fra våre kunder. Derfor er vi også opptatt av å ivareta ditt personvern. Alle dine personopplysninger skal være trygge hos oss. Det inkluderer alt som kan knyttes direkte til deg som person, blant annet adresse, kontaktinformasjon, og øvrige personopplysninger. 


Innsamling av personopplysninger

Brunbjørn AS behandler personopplysninger først og fremst i forbindelse med kundeservice, kundeoppfølging, kundeadministrasjon og fakturering gjennom avtalene vi har inngått med våre kunder. Brunbjørn AS innhenter relevante opplysninger direkte fra deg. Noen ganger henter vi opplysninger fra andre kilder, som kan være både offentlige og private institusjoner. Brunbjørn AS er behandlingsansvarlig for disse opplysningene, med mindre innsamlingen er lovbestemt, hvis varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller hvis vi vet at du allerede er kjent med at vi innhenter disse opplysningene. Dersom Brunbjørn AS mottar dine opplysninger i listeform i forbindelse med markedsføringsaktiviteter, vil du ved første kommunikasjon fra Brunbjørn AS relatert til markedsføring basert på slik liste, ha mulighet til å reservere deg fra fremtidig kommunikasjon basert på slik liste. I tilfeller hvor Brunbjørn AS samler inn personopplysninger på oppdrag fra våre kunder, for eksempel gjennom arbeid og leveranser i forbindelse med FTH utbygging og slik sett opptrer som en databehandler på vår kundes vegne, vil det være vår kunde som har ansvaret for informasjonen til deg. Vi vil i slike tilfeller også kunne gi deg informasjon direkte, men da kun på oppdrag fra vår kunde.


Kundeundersøkelser

Når du har vært i kontakt med Brunbjørn AS, kan vi spørre deg om hvordan du opplevde denne kontakten. Da lærer vi mer om hvordan vi kan gi våre kunder enda bedre produkter og tjenester. Ved hjelp av disse tilbakemeldingene kan vi også måle effekten av forbedringstiltak og se på koblingen mellom kundetilfredshet og kundeadferd over tid. Hvis du ikke vil dele denne typen opplysninger med oss, kan du la være å svare på undersøkelsen vi sender deg.


Nyhetsbrev og markedsføring

Du vil kunne motta markedsføring, informasjon og varslinger fra Brunbjørn AS. Dette kan komme på e-post, gjennom våre hjemmesider eller i andre hensiktsmessige kanaler. Dette vil kunne komme i ulike kategorier, for eksempel: • Informasjon og nyheter, som regel i form av nyhetsbrev på e-post. • Kampanjer og invitasjoner. Du kan på ethvert tidspunkt registrere eller avregistrere deg i forhold til å motta denne kommunikasjonen og du vil uansett ved første kommunikasjon fra Brunbjørn AS relatert til markedsføring, ha mulighet til å reservere deg fra fremtidig kommunikasjon.


Utlevering av personopplysninger

Internt i Brunbjørn AS har vi et kunderegister som kun er tilgjengelig for autoriserte identifiserbare navngitte brukere i Brunbjørn AS. Formålet med dette kunderegisteret er å gi kundene våre best mulig service, samt informasjon og tilbud om produkter og tjenester vi tilbyr. Kunderegister kan inneholde disse opplysningene om deg: • navn • kontaktopplysninger • hvilke tjenester og produkter du har avtale om • historikk over din kontakt med Brunbjørn AS.


Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. For personopplysninger som samles inn basert på oppfyllelse av avtaler med aktører hvor Brunbjørn er databehandler, vil aktøren selv være Behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Brunbjørn AS ved daglig leder, Jan-Ove Møller. 


Kontaktinformasjonen behandlingsansvarlig er: 

Korgvegen 33

2619 Lillehammer

post@brunbjorn.no

Org.nr. 911 780 917


Databehandler

Når Brunbjørn AS er databehandler på vegne av en Behandlingsansvarlig aktør er det inngått en Databehandleravtale mellom aktøren og Brunbjørn AS. Brunbjørn AS har også inngått avtaler med underleverandører om databehandling. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med våre underleverandører. Våre underleverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som er bestemt av Behandlingsansvarlig. En oversikt over databehandlere er i hende på Behandlingsansvarlig. 


 


Dine rettigheter


Innsyn

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Forespørsler om innsyn gjøres til Behandlingsansvarlig for disse opplysningene. 


Retting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige for å iverksette avtalene vi har inngått med deg og gi deg god service. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. Krav om retting gjøres til Behandlingsansvarlig for opplysningene.


Sletting

Brunbjørn AS sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, vil vi slette data med mindre avtale om videre lagring er inngått. Krav om sletting av opplysninger rettes til Behandlingsansvarlig. Om det er lovbestemte krav til minimum lagringstid, for eksempel for regnskapsmateriale, vil ikke sletting kunne gjøres før denne minimumstiden er passert. 


Informasjonskapsler (cookies): Formål

Informasjonskapsler (cookies) er små filer som lagrer informasjon om hvordan du bruker en internettside. Informasjonen lagres i den nettleseren du bruker, altså hos deg. Brunbjørn AS bruker informasjonskapsler på våre hjemmesider for å: • lære av din adferd, slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold • tilpasse innholdet, slik at det blir mest mulig relevant for deg • gi deg relevant og tilpasset markedsføring på andre nettsteder du besøker. Du kan oppleve å se annonser fra oss på andre nettsteder, basert på innhold og sider du har besøkt på nettsidene våre. Informasjonskapslene som brukes for å få til dette, inneholder kun informasjon om hvilke sider du har besøkt på nettstedet vårt, og ikke opplysninger som kan identifisere deg som kunde. Opplysningene vi innhenter i forbindelse med bruk av våre hjemmesider kan i visse tilfeller bli kombinert med informasjon fra ditt øvrige kundeforhold. Benytter du nettsidene våre uten å skru av funksjonen for informasjonskapsler i nettleseren din, aksepterer du Brunbjørn AS sin bruk av informasjonskapsler. 


Slik unngår du informasjonskapsler

Om du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på din datamaskin, må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du kan miste funksjonalitet på Brunbjørn AS og andre nettsteder. Du kan slette informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser. Hvis du ønsker å tillate informasjonskapsler, men samtidig følge med på hva vi egentlig lagrer, så finnes det tillegg til nettleseren din som lar deg gjøre det på en forholdsvis enkel måte. Et mye brukt alternativ finner du på www.ghostery.com.


 


Personvern på vår hjemmeside


Bruk av analyseverktøy

Vi benytter Google Analytics til trafikkanalyse på www.brunbjorn.no. Du kan reservere deg mot Google Analytics fra denne siden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 


Personprofiler

I Brunbjørn AS bruker vi ved noen anledninger personprofiler for å tilpasse våre tilbud til deg. Personprofiler er en sammenstilling av opplysninger vi har fått fra deg, som for eksempel navn, adresse, andre opplysninger du har oppgitt, hvilke tjenester du bruker og trafikkopplysninger. Når vi benytter oss av profilering i vår markedsføring, opplyser vi deg om det og innhenter ditt samtykke.


Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på post@brunbjorn.no. På Datatilsynets hjemmesider kan du lese mer om hvilke krav som stilles for behandling av personopplysninger.

Brunbjørn AS

Org.nr.: 911 78 0917

Korgvegen 33, 2619 Lillehammer